Full Contour


 
Chỉ định : 
- Dùng làm mão hoặc cầu răng cối (không đắp sứ).
Ưu điểm :
- Mài cùi ít, không đắp sứ nên hạn chế được việc bể sứ.
- Độ cứng cao
- Phù hợp cho việc ăn nhai.

 

Liên hệ Itech-Lab

Hoặc gọi Hotline: 0902 806 818