Hàm phủ Implant (thanh bar)

 

Hàm phủ trên implant thông thường sẽ cần đến 4 trụ implant để làm trụ phía dưới. Tuy nhiên, Bác Sĩ có thể sử dụng nhiều hay ít hơn số trụ implant phụ thuộc vào từng trường hợp đặc trưng, nhu cầu và khả năng ăn nhai của bệnh nhân. Chúng được thiết kế theo dạng một thanh bar có dạng cung răng được nối dính với tất cả implant trên cung hàm. Cũng có thể có thêm vài sự kết nối khác với thanh bar để tạo ra sự vững ổn hơn cho hàm phủ trên implant.
Ưu điểm khi sử dụng loại hàm phủ trên implant duy trì trên thanh bar này là lượng xương bị tiêu đi theo thời gian là tương đối nhỏ. Vì hàm phủ được nâng đỡ vững chắc bởi những implant nên tạo kích thích liên tục lên xương hàm.

 

 

Liên hệ Itech-Lab

Hoặc gọi Hotline: 0902 806 818